Financijska izvješća

Općenito
Gradska knjižnica i čitaonica “Ante Jagar” Novska nastoji svoje mrežne stranice i programska rješenja učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Gradske knjižnice i čitaonice “Ante Jagar” Novska koje se nalazi na adresi http://www.knjiznica-novska.hr

Status usklađenosti
Mrežno sjedište http://www.knjiznica-novska.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

a) neusklađenosti sa Zakonom

 • Pojedine slike na stranici ne sadrže atribut ili sadrže prazan atribut.
 • Pojedine slike na stranici ne sadrže kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike.
 • Pojedini dokumenti (.pdf, .xls, .doc …) nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana.
 • Pojedini PDF dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku koji čitač ekrana ne može pročitati.
 • Kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajuć (na pojedinim slikama koje su i poveznice nalazi se tekst).
 • Video na naslovnici ne sadrži podnapise

b) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje trećih strana koje tijelo javnog sektora ne financira niti razvija.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primijenjuje na reprodukcije predmeta iz zbirki baštine u privatnom ili javnom vlasništvu, od povijesnog, umjetničkog, arheološkog, estetskog, znanstvenog ili tehničkog značaja, a dio su zbirki koje se čuvaju u ustanovama kulture, ako ne mogu biti u potpunosti pristupačni zbog neusklađenosti zahtjeva pristupačnosti s očuvanjem dotičnog predmeta ili vjerodostojnošću reprodukcije.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primijenjuje na sadržaje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje koji su kvalificirani kao arhiva. Kao arhiva u smislu ovoga Zakona smatraju se sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

 • Omogućeno je preskakanje navigacije, prelazak na glavni sadržaj
 • Korištena su ugniježđena zaglavlja naslova
 • Dobar kontrast teksta i slike na mrežnim stranicama
 • Dodatna opcija promjene kontrasta
 • Mogućnost jednostavne promjene veličine slova bez gubitka okolnog sadržaja
 • Nismo koristili tekst u obliku slikovnih datoteka na našim mrežnim stranicama
 • Sve slike imaju prikladan tekstualni opis
 • Obratili smo pozornost na dobro oblikovane HTML forme kako bi omogućili logično kretanje po stranici
 • Na stranici se koriste standardni formati datoteka koje čitači zaslona jednostavno mogu interpretirati (PDF, WORD)
 • U izborniku je moguće izabrati podcrtavanje poveznica
 • Sve poveznice su jasno označene
 • Poveznice su deskriptivne i pružaju ionformaciju o sadržaju koji se nalazi iza njih
 • Poveznice koje vode na vanjski sadržaj otvaraju se u zasebnom prozoru

Podizanje razine pristupačnosti
Gradska knjižnica i čitaonica “Ante Jagar” će kontinuirano raditi na prilagodbi nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u skladu sa Zakonom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 11. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Gradske knjižnice i čitaonice “Ante Jagar” Novska.

Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020.

Gradska knjižnica i čitaonica “Ante Jagar” će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradsku knjižnicu i čitaonicu “Ante Jagar” Novska.

Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Gradska knjižnica i čitaonica “Ante Jagar” Novska korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: administrator@knjiznica-novska.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu inspekcijskog nadzora nalazi se na slijedećoj adresi: https://pristupinfo.hr.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Ova stranica koristi kolačiće. Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o tome možete pročitati ovdje