Pravila za korištenje osobnih računala i neknjižne građe

A+ A A-

Pravila za korištenje osobnih računala i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Ante Jagar" Novska

Članak 1.

Računalima se mogu koristiti članovi Knjižnice i ostali korisnici prema važećem Cjeniku usluga Knjižnice. Za vrijeme rada na računalu korisnik je materijalno odgovoran za svaku strojnu i programsku štetu, koju sam izazove.

 

Korisnik je materijalno odgovoran te plaća naknadu za svako oštećenje neknjižne građe (CD-ROM-ova, CD-a, DVD-a, VHS-a, AV građe), koje sam prouzrokuje.

Članak 2.

Uporaba računala se naplaćuje prema važećem Cjeniku usluga Knjižnice. Ispis, fotokopiranje i skeniranje naplaćuje se prema Cjeniku usluga Knjižnice. Za ispis i fotokopiranje koristi se isključivo folija i papir knjižnice. Zabranjuje se korisnicima da osobno ulažu papir ili foliju u pisač ili fotokopirni aparat.

Članak 3.

Kod fotokopiranja i skeniranja korisnik je dužan tražiti pomoć knjižničnog djelatnika.

Članak 4.

Prije početka rada na računalu korisnici obvezno moraju knjižničnom djelatniku predočiti člansku iskaznicu.

Članak 5.

Prednost u korištenju računalima imaju oni koji prethodno dogovore termin, osobnim dolaskom, telefonski ili elektroničkim putem. Ukoliko korisnik ne poštuje dogovoreni termin, računalo mogu koristiti drugi korisnici bez najave.

Članak 6.

Uporaba računala vremenski je ograničena na jedan sat korištenja uz mogućnost produljenja, ako nema predbilježenih. Uzimajući u obzir zdravlje djece, koršištenje računala u dječjem odjelu je ograničeno na sat vremena dnevno.

Članak 7.

Prednost pri uporabi računala ima traženje sadržaja za potrebe informiranja i obrazovanja.

Članak 8.

Sve datoteke privremeno snimljene na tvrdom disku korisnik je dužan nakon završetka rada na računalu izbrisati ili pohraniti na flash-disku ili optičkom mediju (CD, DVD)

Članak 9.

Korisnik ima pravo zatražiti osnovnu poduku i pomoć od knjižničnog djelatnika.

Članak 10.

Zabranjuje se instalacija i deinstalacija svih programa, te mijenjanje postavki računala.

Članak 11.

Pri pretraživanju Interneta odgovornost je individualna, a za malodobne članove odgovorni su roditelji.

Članak 12.

Pretraživanje sadržaja na Internetu koji sadrže ili propagiranju nasilje, pornografiju i oružje nije dopušteno. Korisnicima koji budu zatečeni u primanju ili slanju neprikladnih sadržaja, bit će uskraćeno daljnje korištenje računalima.

Članak 13.

Korisnici su dužni pridržavati se ovih Pravila. U slučaju nepoštivanja, uskratiti će se daljnje članstvo u knjižnici.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Katarina Grdić

Ravnateljica:

Darija Jež, prof.

Čitateljski blog

Kontakt informacije

Gradska knjižnica i čitaonica ANTE JAGAR Novska

Trg dr. Franje Tuđmana 4
44330 Novska
044 600 252
knjiznica@knjiznica-novska.hr