Misija i vizija

A+ A A-

Misija i Vizija

Misija - Gradska  knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ Novska  kulturno je i informacijsko središte Grada Novske koje građanima osigurava pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode.

 

Vizija - Djelovati tako da knjižnica bude prepoznata lokalno i nacionalno kao središte pismenosti i znanja za svoje korisnike. Približiti informacije, znanje i kulturu građanima grada Novske.

Zadaće - Ključne zadaće vezane uz informiranje, obrazovanje, kulturu i razonodu jezgra su usluga i službi knjižnice: razvijati usluge informiranja kao demokratskog prava svakog pojedinca;

1. promicati svijest o kulturnom, posebice zavičajnom nasljeđu te uvažavanju umjetnosti, znanstvenih postignuća i inovacija;

2. gajiti dijalog među kulturama i zastupati kulturne različitosti;

3. stvarati i jačati čitateljske navike u djece od najranije dobi;

4. poticati maštu, kreativnost i inovativnost kod korisnika knjižničnih programa, osobito u djece i mladih ljudi;

5. podupirati formalno obrazovanje na svim razinama te osobno cjeloživotno učenje.

Čitateljski blog

Kontakt informacije

Gradska knjižnica i čitaonica ANTE JAGAR Novska

Trg dr. Franje Tuđmana 4
44330 Novska
044 600 252
knjiznica@knjiznica-novska.hr