Svi dokumenti

A+ A A-

Dokumenti

Obavijest o privatnosti i objavljivanju fotografija na službenim stanicama i Facebook profilu Gradske knjižnice i čitaonice Ante Jagar Novska

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Informacije o unutarnjem ustrojstvu

Odluka o ustroju Kataloga informacija

Plan proračuna za 2019. godinu

Prijedlog plana proračuna za 2016.

Projekcija proračuna (opći dio)

Projekcija proračuna (posebni dio)

Statističko izvješće o javnoj nabavi

Javna nabava

Projekcija proračuna za 2020. i 2021. godinu

Plan proračuna za 2020. godinu

 

Izvješća


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o radu za 2018. godinu

 

Pravilnici


Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

Plan nabave


Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj, 101/2017) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu 

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjene plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

 

Plan i program rada


Plan i program rada za 2020. godinu

Plan i program rada za 2019. godinu

 

Financijsko izvješće za 2019. godinu


Financijsko izvješće za 2019. godinu

Bilješke

Referentna stranica

 

Financijsko izvješće za 2018. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijsko izvješće za 2018. godinu Objavljeno 4.2.2019

Bilješke

 

Financijsko izvješće za 2017. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijsko izvješće 2017. godine

Bilješke

Financijsko izvješće za 2016. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ivzještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilanca

Izvještaj o obezama

Bilješke

 

Financijsko izvješće za 2015. godinu


Financijsko izvjeće za 2015. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće 2015. godine

 

Javna nabava


Za javnu nabavu kliknite ovdje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2017. godini

 

Zakoni i propisi


Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Zakon o ustanovama

Čitateljski blog

Kontakt informacije

Gradska knjižnica i čitaonica ANTE JAGAR Novska

Trg dr. Franje Tuđmana 4
44330 Novska
044 600 252
knjiznica@knjiznica-novska.hr